Polityka jakości

Polityka Bezpieczeństwa Żywności

Master Pharm S.A. świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie projektowania i kontraktowej produkcji suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz innych preparatów spożywczych.

Politykę Bezpieczeństwa Żywności realizujemy poprzez określanie mierzalnych celów z uwzględnieniem obowiązującego w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności opartego na wymaganiach normy ISO 22000, aktualnych przepisów prawnych oraz obustronnie uzgodnionych wymagań z Klientem.

Nadrzędnym celem firmy jest troska o najwyższą jakość oferowanych produktów.

Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Żywności jest możliwa poprzez zapewnienie:

1)      zidentyfikowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności i nadzór nad nimi w taki sposób aby produkty były najwyższej jakości i bezpieczne dla Konsumenta,

2)      ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z wymaganiami normy ISO 22000,

3)      dążenia do certyfikacji wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,

4)      programów potrzebnych do realizacji bezpiecznych wyrobów — w firmie wdrożono programy, tj. Dobra Praktyka Produkcyjna (GPP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), ustanowiono Plan Higieny i Plan HACCP. Firma Master Pharm zapewnia ich utrzymanie i skuteczność,

5)      personelu posiadającego odpowiednie kompetencje,

6)      systematycznych szkoleń w zakresie istoty i ważności indywidualnych działań w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności,

7)      podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu,

8)      skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa żywności,

9)      ciągłych i systematycznych inwestycji w najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne.

Poprzez realizację Polityki Bezpieczeństwa Żywności pragniemy być godnym zaufania dostawcą bezpiecznych wyrobów, zwiększać zadowolenie Klientów, które jest miarą jakości naszej pracy.Prezes Zarządu
(zobacz podpisany dokument [pdf])
Wersja angielska
Certyfikaty
Certyfikat ISO 22000:2005